III Hi-Tec Bieg po Zdrój – wystartujmy razem!

Za oknami coraz częściej piękna pogoda i trzeba z niej korzystać! Dla całej rodziny Football Project mamy więc świetną propozycję! Już 11 czerwca w Jaworzu odbędzie się III Hi-Tec Bieg po Zdrój. Zachęcamy wszystkich rodziców oraz ich pociechy do wystartowania w tegorocznej edycji w strojach naszej szkółki! Najważniejszy cel to oczywiście popularyzacja zdrowego stylu życia, a że przy tym wszyscy świetnie spędzimy czas? Nie możecie odmówić!
Oto wszystkie istotne informacje dotyczące m.in. daty, miejsca i wpisowego.

I. Cel imprezy:
– Integracja lokalnej społeczności gminy Jaworze.
– Promocja gminy Jaworze
– Popularyzacja zdrowego stylu życia w tym, biegania, jako najprostszej formy rekreacji.

Organizatorzy:

Stowarzyszenie „Bieg po Zdrój”
Ośrodek Promocji Gminy Jaworze,
Nadleśnictwo Bielsko,

II. Termin i miejsce zawodów.
11.06.2017r. Jaworze k. Bielska-Białej; biuro –Amfiteatr Jaworze Kompleks sportowy ul. Koralowa
Start biegu na dystansie 21 km godz. 10.00
Start biegu na dystansie 10 km godz. 10.15;

Biuro zawodów czynne:
Dnia 10.06 od godz10.00-19.00 Amfiteatr, ul. Wapienicka 25
w dniu imprezy od godz. 7.00-09.30 Kompleks sportowy ul. Koralowa.
III. Trasy Biegów:
a) Półmaraton Górski – „Bieg po Zdrój”
Start: Amfiteatr, ul. Wapienicka 25 – godz. 10.00

Trasa: ul. Wapienicka – ul. Południowa – zboczem na Palenicę – szlak niebieski na Błatnią – szlak żółty na Klimczok – Szyndzielnia – odbicie na szlak czerwony: Cuberniok – Wapienica – Zapora – Jaworze Dolne, ul. Południowa, ul. Wapienicka, ul. Koralowa
Meta: amfiteatr
Długość trasy: 21 km, przewyższenie: 1245 m
Na trasie zlokalizowane będą; pomiar czasu na Szyndzielni , punkty sędziowskie, oraz punkty nawadniania. Cała trasa będzie oznaczona taśmą czerwono-białą. Na niektórych kilometrach będą znaczniki.
Wyznacza się limit czasowy na mecie – 3 godziny, zawodnicy którzy nie zmieszczą się w wyznaczonym limicie czasowym nie będą sklasyfikowani.

b) bieg uliczny 10 km
Start: Amfiteatr, ul. Wapienicka 25 godz. 10.15
Trasa: ul. Wapienicka, ul. Zdrojowa, ul. Folwarczna, ul. Zaciszna, ul. Turystyczna, ul. Panoramiczna, ul. Podgórska, ul. Świerkowa, ul. Wapienicka, ul. Kolonia Górna, ul. Pagórkowa, ul. Koralowa, Park Zdrojowy,
Meta: amfiteatr
Długość trasy: 10 km, przewyższenie: 153 m
Na trasie zlokalizowane będą; ; pomiar czasu na półmetku, punkty sędziowskie oraz punkty nawadniania. Trasa będzie oznaczona taśmą czerwono-białą. Na niektórych kilometrach będą znaczniki pionowe, oraz poziome oznaczenia kilometrów i kierunku.

c. Biegi dla dzieci i młodzieży

Biegi rozegrane zostaną na dystansach:
• 100 m. 250 m. 400m. 800 m. 1.200m. 1600m. Rejestracja zawodników biegów dla dzieci i młodzieży będzie przeprowadzona bezpośrednio przed zawodami w biurze zawodów od godziny 8.00-9.30 (nie obejmuje ich rejestracja elektroniczna).

1. Wszystkie biegi zostaną rozegrane w na boisku sportowym przy Kompleksie sportowym na ul. Koralowej w Jaworzu o godzinie 10.00
2. Zawodnicy zostaną oznaczeni zgodnie z kategorią – dystansem za pomocą numeru z odpowiadającym kolorem. Każde z dzieci otrzyma coś słodkiego
3. Pierwsza trójka chłopców i dziewczynek z każdego biegu otrzyma medal oraz upominek,
4. wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy
5. W momencie weryfikacji – odbioru numeru startowego oraz podczas biegu obecność rodzica lub prawnego opiekuna jest obowiązkowa.
6. Przy linii startowej będzie wydzielona strefa dla zawodników, do której rodzice i kibice nie mają wstępu. Dopuszcza się bieg obok dziecka (bez trzymania) tylko w najmłodszej grupie

IV. Kategorie:
Klasyfikacja biegu górskiego oraz biegu na 10 km prowadzona zostanie w kategorii open kobiet i mężczyzn oraz w kategoriach wiekowych.

Klasyfikacja w grupach wiekowych:
1. M1 – mężczyźni 18-29lat
2. M2 – mężczyźni 30-39 lat
3. M3 – mężczyźni 40-49 lat
4. M4 – mężczyźni 50-59 lat
5. M5 – mężczyźni 60 i więcej lat

6. K1 – kobiety 18-29lat
7. K2 – kobiety 30-39 lat
8. K3 – kobiety 40 M49 lat
9. K4 – kobiety 50-59 lat
10. K5 – kobiety 60 i więcej lat

V. Opłata startowa i uczestnictwo:
REJESTRACJA zawodników oraz opłata startowa odbywa się poprzez formularz na stronie www.zapisy.inesssport.pl
www.biegpozdroj.pl
Limit zapisów na oba biegi ustala się na 500 zawodników

1. Opłata startowa:

21 km – Opłata po wcześniejszej rejestracji:
Pierwszych 100 osób 50zł
Kolejnych 100 osób 60zł
Pozostali 70zł
na miejscu w dniu 10.11.2016 Sobota 80 zł do wyczerpania limitu zapisów
UWAGA: w dniu zawodów brak zapisów, możliwy tylko odbiór pakietów startowych!

10 km – Opłata po wcześniejszej rejestracji;
Pierwszych 100 osób 20zł
Kolejnych 100 osób 30zł
Pozostali 40zł
na miejscu w dniu 10.11.2016 Sobota 50 zł do wyczerpania limitu zapisów
UWAGA: w dniu zawodów brak zapisów, możliwy tylko odbiór pakietów startowych!

2. Warunkiem dopuszczenia do startu jest wniesienie opłaty startowej za pośrednictwem portalu internetowego Dotpay do dnia 31.05.2017r. włącznie
Lub osobiście w przypadku zapisów na miejscu gotówką w sobotę 10.06. 2016 bez gwarancji pakietu startowego.
Po dokonaniu zgłoszenia, system przekierowuje na stronę Dotpay przez którą należy dokonać opłaty startowej. Płatności można dokonać również po zalogowaniu w serwisie zapisy.inessport.pl – zakładka moje konto – płatności.
Opłaty startowe następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych.
3. Brak wpłaty do 01.06.2016r. skutkuje skreśleniem z listy startowej, co jest rozumiane jako brak pozwolenia na udział w Biegu. Istnieje możliwość wpłaty w dniu 10.06. 2017 do określonego limitu uczestników.
* Opłata na miejscu nie gwarantuje pakietu startowego.
* Opłata startowa nie podlega zwrotowi.

4. W biegu mogą brać udział wszyscy chętni legitymujący się zdolnością do biegu lub oświadczeniem własnym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 Dz. U. Nr 101 poz.1095 § 2 pkt 6. Dla dzieci i młodzież do lat 18-tu obowiązuje pisemna zgoda rodziców na udział w zawodach z wyłączeniem biegu na dystansie 21 km, gdzie limit wiekowy to minimum 18 lat.
5. Ze względu na bezpieczeństwo własne zawodników obowiązuje odpowiedni ubiór.
6. Start w biegu dyskwalifikuje złe samopoczucie lub inny stan niedyspozycji.

VI. Pomiar czasu:
1. Pomiar czasu odbędzie się za pomocą chipów w numerach startowych.
2. Brak numeru z chipem będzie równoznaczny z dyskwalifikacją zawodnika.
3. Do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto.
4. Każdy zawodnik otrzyma po zakończonym biegu smsa z wynikiem.

VII. Każdy zarejestrowany zawodnik w ramach wpisowego otrzyma następujące świadczenia
– numer startowy z chipem,
– zabezpieczenie medyczne,
– elektroniczny pomiar czasu i obsługę techniczną,
– napoje i posiłek regeneracyjny na mecie,
– pamiątkowy medal i koszulkę okolicznościową, wybór rozmiaru koszulki możliwy jest do 19 maja 2017)
– depozyt,
– dobrą zabawę i super atmosferę,
– dodatkowe świadczenia w miarę hojności sponsorów;

VIII. Wydawanie numerów i zdawanie odzieży osobistej:
1. Zawodnik musi posiadać dowód osobisty lub inny dokument osobisty ze zdjęciem potwierdzający tożsamość na tej podstawie zostanie wydany mu numer startowy.
2. Zawodnik przekazuje zaświadczenie lekarskie lub podpisuje oświadczenie o stanie zdrowia i odpowiedzialności własnej.
3. Zawodnik otrzyma worek z identyfikatorem na deponowanie odzieży.
4. Miejsce identyfikacji i zdawania odzieży Kompleks sportowy przy ul. Koralowej.

IX. Nagrody:
1. Trzy pierwsze miejsca w kategorii generalnej – nagrody finansowe dyplomy + oraz puchary dla zwycięzców.
2. Trzy pierwsze miejsca w poszczególnych grupach wiekowych kobiet i mężczyzn – dyplomy + upominek.
3. Dla najlepszego Jaworzanina w biegu na 10km – Puchar Wójta.
Dla najlepszej Jaworzanki w biegu na 10km – Puchar Wójta.
4. Atrakcyjna Nagroda rzeczowa według hojności sponsorów każdym z biegów losowana wśród wszystkich którzy ukończyli bieg w limicie czasu.

X. Informacje końcowe:
1. Wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać niniejszego regulaminu – nieprzestrzeganie regulaminu może skutkować wykluczeniem z imprezy bez zwrotu wpisowego.
2. W przypadku nie zastosowania się do ogólnych zasad przytoczonych w regulaminie bądź nie zastosowania się do poleceń służb porządkowych lub zabezpieczenia medycznego, skutkuje tym że zawodnik w przypadku podjętej akcji ratowniczej może zostać obciążony jej kosztami.
3. Ze względów bezpieczeństwa organizator w porozumieniu ze służbami zabezpieczającymi imprezę może zmienić trasę, a w przypadkach ekstremalnych odwołać lub przerwać imprezę bez zwrotu wpisowego.
4. Zawodnik wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku oraz przetwarzania jego danych osobowych podanych w zgłoszeniu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia zawodów i upublicznienia imprezy i wyników.
5. Nie przewiduje się prawa do zgłaszania protestów.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

XI. Inne:
1. Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie oraz jego interpretacja należą do Organizatora.
2. Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
3. Kontakt: Michał Hanus tel.: 603-580-673 półmaraton
Roman Urbaś tel.: 664 -019-726 10km
biuro@biegpozdroj.pl
4. Więcej informacji na stronach internetowych:
http://www.biegpozdroj.pl
Facebook: Bieg po zdrój